Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích

.SitMC_3K_2015.jpg

DĚTSKÉ SKUPINY


Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je již zapsán ve sbírce zákonů, a to pod číslem 247/2014. Zákon nabývá účinnosti dne 29. 11. 2014 a je v něm stanoveno roční přechodné období, během kterého jsou poskytovatelé spadající do režimu zákona povinni splnit podmínky stanovené zákonem a požádat o zápis do evidence poskytovatelů.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude projednávat novelu zákona, ve které by měla být zakotvena dobrovolnost registrace poskytovatelů.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině obsahuje i dlouho očekávané daňové změny. Rodiče mohou využít novou "daňovou slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku", a to již za rok 2014. Podrobné informace k slevě naleznete ZDE.

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

   Kampaň KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY


spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace " Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Nejbližší termín zkoušek: 21. 3. 2015. Pro další volné termíny se prosím informujte na info(zavináč)materska-centra.cz.

Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. 

Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

 


Představujeme své členy - webová štafeta

 Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
CZ.1.04/3.4.04/76.00339

Projekt zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

               

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum.

                                            

Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda.
                                        
V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz 

  Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT - TRUST

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (SocialReporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Základní informace o metodě SRS naleznete ZDE.
           NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ - MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ

Projekt Sobě i tobě si klade za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

V rámci projektu jsou pro klienty připraveny tyto aktivity:
- motivační seminář – zaměřený na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života;
- rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let věku – v délce 120 hodin teoretické přípravy;
- odborná praxe v oblasti poskytování služby péče o děti – v délce 50 hodin;
- individuální poradenství při hledání vhodného uplatnění na trhu práce;
- pro část z nich pak budou navíc vytvořena nová pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových prostředků.

 


 

 


17.února.2015 | Aktuality

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE „CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).
Nejbližší termín zkoušek bude 21. 3. 2015.
Více informací naleznete ZDE.

———
12.února.2015 | Aktuality

TZ - SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER BOŘÍ MÝTY O NEČITELNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Společně se svými členskými centry chce ukázat, že i neziskové organizace mohou být transparentními, respektovanými a především důvěryhodnými partnery, se kterými se vyplatí dlouhodobě spolupracovat.

U kulatých stolů zasednou představitelé veřejné správy, odborníci a zástupci neziskového i soukromého sektoru. V rámci programu bude představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí díky spolupráci s vídeňskou pobočkou organizace Ashoka. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf.

———
09.února.2015 | Aktuality

JAK PROVÁDĚT ZMĚNY VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU – 12. 3. 2015, BRNO

Zveme Vás na seminář zaměřený na praktické provedení změn ve spolkovém rejstříku. Tento seminář je určen zejména organizacím, které se transformovaly v loňském roce na spolek a čeká je změna stanov, názvu, změnily statutára či sídlo nebo jakákoliv jiná změna související s jejich činností. Seminář se koná ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 9.30 do 12.30 hod. v Brně a lektoruje jej Mgr. Jaroslav Benák, odborník na spolkové právo. Přihlášky přijímáme do 26. 2. 2015 prostřednictvím on-line formuláře zde (pozn. jedná se o stejný seminář, který 18. 2. probíhá v Praze).

———
09.února.2015 | Aktuality

S HUDBOU SPOLU – SEMINÁŘ 17. 3. 2015, PRAHA

Přijměte pozvání na seminář věnovaný nejen rodičům dětí předškolního věku, ale také všem ostatním, kteří s dětmi tohoto věku pracují a rozvíjejí tak jejich schopnosti a dovednosti. Seminář „S hudbou Spolu“ je zaměřený na hry s hudbou a zejména propojení hudby s pohybem, výtvarnou činností i dalšími technikami. Lektorka Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. pracuje především jako muzikoterapeut, v mateřských a rodinných centrech vede hudební setkání pro maminky s dětmi a věnuje se také lektorské činnosti v oblasti muzikoterapie, hudební výchovy a dalších oblastech směřujících k podpoře a rozvoji dítěte. Přihlášky přijímáme prostřednictvím on-line formuláře zde a to do 1. 3. 2015. Bližší informace o semináři najdete v pozvánce. Těšíme se na vás v Praze, v úterý 17. 3. 2015 od 9.30 do 15.00 hod. v prostoru Salla Terrena KC Kampa, U Sovových mlýnů 5. Předchozí hudební schopnosti a dovednosti nejsou nutné.

———
31.ledna.2015 | Aktuality

TZ - OSOBNÍM RŮSTEM ROZVÍJEJÍ VLASTNÍ ORGANIZACE

Přes osm desítek žen z celkem třinácti pražských mateřských center využilo příležitost změnit nejen své pracovní vyhlídky na trhu práce, ale také posílilo rozvoj svých organizací k větší profesionalizaci. Zapojily se do projektu Sítě mateřských center s názvem Motivace růstu.

Síť mateřských center zacílila projekt na rozvoj, stabilizaci a udržitelnost zapojených organizací i na zkvalitnění jejich služeb. Kromě toho také pamatovala na posílení a osvojení manažerských dovedností a nabídla účastnicím trénink prezentačních a komunikačních dovedností, time managementu, zvládání stresu a konfliktu či práci s týmem pod odborným vedením.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf.

———
21.ledna.2015 | Aktuality

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH – 25. 2. 2015, PRAHA

Již tradičně Vás zveme na seminář pro účetní vašich center, kteří/ré aktivně účtují, ale nemají zkušenosti s účtováním v neziskové organizaci. Účastníci/ce získají základní přehled o účetnictví neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů a sestavení daňového přiznání. Seminář se koná v Praze, ve středu 25. 2. 2015 od 10 do 15 hod., po 15 hod. bude prostor pro individuální konzultace. Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2015 prostřednictví formuláře na této adrese.
Pozvánku na seminář s podrobnými informacemi najdete v příloze.

———

Hlavní menu