Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 

Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích.KK_kampan_banner.jpg

                  Více informací o kampani: www.kridla-koreny.cz

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace " Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Nejbližší termín zkoušek: 26. 4. 2014. Pro další volné termíny se prosím informujte na info(zavináč)materska-centra.cz.

Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. 

Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

 


Představujeme své členy - webová štafeta

 Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku

 

 SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
CZ.1.04/3.4.04/76.00339

Projekt zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

               

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum.

                                            

Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda.
                                        
V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz  Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT - TRUST

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (SocialReporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.
 
   NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ - MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ

Projekt Sobě i tobě si klade za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

V rámci projektu jsou pro klienty připraveny tyto aktivity:
- motivační seminář – zaměřený na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života;
- rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let věku – v délce 120 hodin teoretické přípravy;
- odborná praxe v oblasti poskytování služby péče o děti – v délce 50 hodin;
- individuální poradenství při hledání vhodného uplatnění na trhu práce;
- pro část z nich pak budou navíc vytvořena nová pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových prostředků.

 


 
16.dubna.2014 | Aktuality

SÍŤ MC NA NGO MARKETU 25. 4. 2014

V pátek 25. dubna se sešly dvě zajímavé akce, a sice NGO Market a Equal Pay Day. Na obou bude mít Síť MC – tedy i vy – prostor k prezentaci. Na tradičním NGO Marketu - http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/ - se chceme zaměřit především na prezentaci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny. Potěší nás, když nás přijdete podpořit, zároveň pak máte příležitost poznat mnoho dalších organizací a také se zúčastnit některého z doprovodných programů, které budou nabízeny zdarma: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/doprovodny-program-veletrhu/. Síť MC bude v rámci bloku workshopů představovat projekt TRUST (11.00–12.30 hod.). Budeme se na vás těšit!“

———
08.dubna.2014 | Aktuality

MENTORING RUT KOLÍNSKÉ NA EQUAL PAY DAY

Rut Kolínská bude jednou z mentorek na akci Equal Pay Day, která upozorňuje na vysoké rozdíly v příjmech mužů a žen pracujících na totožných pozicích. Tato celosvětová akce se koná již pátým rokem také v České republice. Letošní Equal Pay Day proběhne v pátek 25. dubna v Clarion Congress Hotel Praha.

Tématem mentoringu Rut Kolínské je „Žena tvor veřejný aneb budeme-li umět sdílet zkušenosti a vzájemně se podporovat v soukromém, pracovním i občanském životě, dokážeme změnit svět“ . Mentoring s Rut proběhne 14-15 a 16-17 . Mentoring probíhá vždy ve skupině 10-15 žen a v rámci akce je možné absolvovat až 4 mentoringové. hodiny. Mentoring je k dispozici zdarma a registrovat se můžete zde .

Cílem Equal Pay Day je vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami rozdílů v platech a zejména podpora žen k vlastní aktivitě - k osobnímu rozvoji i podnikání. Symbolem akce se stala červená taška, kterou na akci ženy zdarma dostávají. Equal Pay Day se koná v České republice již od roku 2010 a akce se pravidelně účastní více než tisíc aktivních žen (konference a slavnostního večírku se účastní i muži). Více informací najdete na http://www.equalpayday.cz/

Medailónky Rut Kolínské naleznete ZDE a ZDE.

———
08.dubna.2014 | Aktuality

RUT KOLÍNSKÁ: Pro Čechy je žena na Hradě stále neskutečná představa

Rut Kolínská je pozoruhodná žena. Matka pěti dětí, která s nimi v roce 1989 neváhala jít demonstrovat za lepší životní prostředí, organizátorka a prezidentka sítě mateřských center, byla zvolena Ženou Evropy a Václav Havel ji navrhoval jako kandidátku na prezidentku.

Celý rozhovor s Rut Kolínskou naleznete na adrese: http://ona.idnes.cz/rozhovor-rut-kolinska-0bn-/spolecnost.aspx?c=A140401_154344_spolecnost_haa

Rozhovor ve formátu .pdf naleznete ZDE.

———
07.dubna.2014 | Aktuality

TZ - ZAPOUŠTĚNÍ KOŘENŮ ANEB MÍSTO PRO ŽIVOT NAŠÍ RODINY

Co mají společného knihy a čtenářství s životním prostředím a vztahem člověk k němu? Jsou stěžejními tématy pro měsíc duben v rámci celoroční kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny.

Zdánlivě nesourodá témata spojuje snaha mateřských center povzbudit rodiče, aby svým dětem od malička umožnili zapustit kořeny v komunitě, kde žijí. A to jednak v komunitě, která nabízí zdroj vzdělanosti a kulturních prožitků, kdy knihovny sehrávají stěžejní roli. A jednak, aby rodiče vštěpovali svým dětem přátelský vztah k prostředí, kde žijí. A to jako k ucelenému prostoru - tedy nejen přírodě, ale i vnější prostor v místě, kde bydlí – tedy jak veřejné komunikace, tak i odpočinkové zóny.

Celou TZ naleznete ZDE.

———
19.března.2014 | Aktuality

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE „CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).
Další termín zkoušek bude v sobotu 26. 4. 2014.  Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč.
Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

Zájemci/kyně mohou zaslat přihlášku či získat další informace na info@materska-centra.cz, podrobněji ZDE.

———

Hlavní menu