Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC spojuje, podporuje, vyhledává, mapuje, prosazuje, posiluje, spolupracuje a inspiruje.
V současné době sdružuje Síť MC  téměř 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích

DĚTSKÉ SKUPINY


Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je už zapsaná ve Sbírce zákonů a má číslo 127/2015 Sb. (ke stažení ZDE).

Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí
 dobrovolnou. Podmínkou nově ale je, že takto nabízená činnost musí umožňovat  docházku v rozsahu alespoň 6 hodin denně!

Nově je také přidaný odstavec týkající se výjimek z hygienických požadavků a mění se i zákon o daních z příjmů, v němž se od roku 2016  pro účely slevy za umístění dítěte zužuje definice zařízení péče o děti. Podmínky pro letošní rok zůstávají stejné jako v loňském roce!

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

   Kampaň KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY


spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace " Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Nejbližší termín zkoušek: pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu: info(zavináč)materska-centra.cz.

Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. 

Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

 


  Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  


26.září.2015 | Aktuality

SEMINÁŘ - KAMPAŇ NA PODPORU PREVENCE RAKOVINY PRSU FOR YOU

Věděli jste, že každá osmá žena se setká s rakovinou prsu? Myslíme si, že je to důležité téma, a tak jsme se rozhodli zapojit do osvětové kampaně na podporu prevence rakoviny prsu a pohlavních orgánů.

V rámci této kampaně pro vás Síť MC ve spolupráci s NN a Aliancí žen s rakovinou prsu přichystali vzdělávací seminář. Ten se uskuteční ve středu 14. října 2015 od 16 do 18 hod. v Rodinném centru U Motýlků v Praze. Vedle teoretické přednášky vedené lektorkou, která si onemocněním sama prošla, bude součástí ukázka i možnost nácviku samovyšetření na prsních fantomech.

Účast na semináři je bezplatná, kapacita akce je však omezena s nutností registrace ZDE. Péče o děti bude případě zájmu zajištěna.

Více informací na: www.facebook.com/events/1630537110557296/

———
26.září.2015 | Aktuality

PŘESTĚHOVALI JSME SE DO TRUHLÁŘSKÉ 24, PRAHA 1

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 jsme přesídlili kancelář Sítě mateřských center jen o pár desítek metrů, ve své podstatě nyní sídlíme na Petrském náměstí – roh Zlatnické a Truhlářské. Přemístili jsme nábytek, věci i techniku, nyní dojde na „zabydlení“ tak, abychom co nejdříve mohli v klidu a na svých místech pracovat.

Pro telefonický kontakt platí už jen mobilní číslo: 602 178 882. Adresa: Truhlářská 24, 110 00 Praha 1, je naše jediná poštovní adresa.

———
26.září.2015 | Aktuality

TZ - PÉČE ZAČÍNÁ V RODINĚ – SPOLEČNÉ MOTTO SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER A FESTIVALU MEZI PLOTY

Síť mateřských center stejně jako festival usiluje o to, aby péče – o děti i nemocné – začínala v rodině. Síť mateřských center proto ve spolupráci s pražskými mateřskými centry podpoří 23. ročník festivalu Mezi ploty kreativním programem pro celé rodiny.

Celá TZ je ke stažení ZDE.

———
18.září.2015 | Aktuality

POZVÁNKA NA KONFERENCI SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER

V pátek 27. listopadu 2015 se bude v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze 1 konat celodenní konference Sítě MC zaměřená tentokrát na možnosti firemní péče o děti. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a současně ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.

Věnovat se budeme tématu dětských skupin, jejich zřizování, financování i příkladům dobré praxe a spolupráce komerčního a neziskového sektoru v této oblasti. Na konferenci pak budou slavnostně vyhlášeny výsledky celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská rodině pro rok 2015.

Konkrétní program bude upřesněn, přihlašovat se lze již nyní prostřednictvím formuláře ZDE .

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezena.

———
15.září.2015 | Aktuality

JAK SPRÁVNĚ PROVOZOVAT NEZISKOVOU ORGANIZACI PODPORUJÍCÍ RODINU – seminář 16. 10. 2015, Praha

Přijměte pozvání na seminář uvádějící do problematiky provozování neziskové organizace podporující rodinu, který je určený především vedoucím a provozovatelům center a který má za cíl odpovědět na otázky směřující zejména k právní problematice provozování organizace.

Pod vedením advokáta Mgr. Jiřího Slavíka se dozvíte mimo jiné jak se liší role člena spolku, vedení spolku a centra, zaměstnance, dobrovolníka a klienta, jak má být organizováno shromáždění členů (valná hromada) a samostatnou kapitolou bude i problematika změn stanov a zápisu do spolkového rejstříku. Získáte informace o pracovně-právních vztazích, uzavírání smluv (darovacích, sponzorských, pracovních) a způsobech financování provozu organizace. Seminář shrne základní práva a povinnosti osob, které se na provozu neziskové organizace podporující rodinu podílejí. Teoretické informace doplní příklady z praxe pražského mateřského centra Cirkus.

Přihlášky přijímáme prostřednictvím on-line formuláře na tomto odkazu do 6. 10. 2015.
Bližší informace o semináři najdete v pozvánce.

———

Hlavní menu