Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC spojuje, podporuje, vyhledává, mapuje, prosazuje, posiluje, spolupracuje a inspiruje.
V současné době sdružuje Síť MC  téměř 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích


 Sit MC_Vanocni prani_2016.png


DĚTSKÉ SKUPINY


Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je už zapsaná ve Sbírce zákonů a má číslo 127/2015 Sb. (ke stažení ZDE).

Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí
 dobrovolnou. Podmínkou nově ale je, že takto nabízená činnost musí umožňovat  docházku v rozsahu alespoň 6 hodin denně!

Nově je také přidaný odstavec týkající se výjimek z hygienických požadavků a mění se i zákon o daních z příjmů, v němž se od roku 2016  pro účely slevy za umístění dítěte zužuje definice zařízení péče o děti. Podmínky pro letošní rok zůstávají stejné jako v loňském roce!

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

   Kampaň KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY


spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

AKTUÁLNĚ:  Nejbližší termíny zkoušek: 23. 1., 12. 2., 13. 2., 18. 3., 19. 3. 2016. Více informací  Vám sdělí: irena.pribylova(zavinac)materska-centra.cz. Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč.

 


  Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  


18.ledna.2016 | Aktuality

DĚTSKÁ SKUPINA Z POHLEDU LEGISLATIVY – SEMINÁŘ 8. 3. 2016, PRAHA

Seminář zaměřený na legislativu týkající se dětských skupin. Zákon o DS a další související zákony, provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v DS, orientace v pracovněprávních vztazích, vnitřní pravidla, zápis DS u MPSV, profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (informace o zkoušce profesní kvalifikace, etické principy při práci chůvy).

Teoretické informace doplněné příklady z praxe Vám přednese lektorka Mgr. Jana Neumanová.

Místo konání semináře je KC Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1.

Na seminář se můžete přihlásit do 29. 2. 2016 pomocí formuláře zde . Podrobnější informace naleznete v pozvánce v příloze.

———
18.ledna.2016 | Aktuality

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH – 24. 2. 2016, PRAHA

Již tradičně Vás zveme na seminář pro účetní vašich center, kteří/ré aktivně účtují, ale nemají zkušenosti s účtováním v neziskové organizaci. Účastníci/ce získají základní přehled o účetnictví neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů a sestavení daňového přiznání.

Seminář pod vedením Ing. Pavlíny Novotné se koná v Praze na adrese KC Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1, ve středu 24. 2. 2016 od 10 do 15 hod., po 15 hod. bude prostor pro individuální konzultace.

Přihlášky přijímáme do 17. 2. 2016 prostřednictví formuláře zde . Pozvánku na seminář s podrobnými informacemi najdete v příloze.

———
11.ledna.2016 | Aktuality

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE K PLÁNŮM VÝCHOVY A PÉČE

Termíny konzultací: 7. 3. a 16. 3. 2016

Nabízíme Vám možnost zkonzultovat přímo Váš plán výchovy a péče pro Vaší dětskou skupinu s našimi odbornicemi. Jedna konzultace trvá 2 hodiny (120 minut) a bude probíhat v kanceláři Sítě MC na adrese Truhlářská 24, Praha 1.

Cena dvouhodinové konzultace je 650 Kč.

Další informace najdete v letáčku.

V případě Vašeho zájmu o individuální konzultaci pište na email: irena.pribylova@materska-centra.cz .

———
11.ledna.2016 | Aktuality

DĚTSKÁ SKUPINA – PLÁN VÝCHOVY A PÉČE – SEMINÁŘ 10. 2. 2016, PRAHA

Přijměte pozvání na seminář věnovaný tvorbě plánu výchovy a péče pro dětskou skupinu s ohledem na vývoj dítěte a jeho potřeby. Na semináři se budou řešit pravidla při sestavování plánu výchovy a péče a základní struktura plánu výchovy a péče – inspirace rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ. V praktické části účastníci zpracují osnovu plánu činností dětí a návrh organizace výchovy a péče v dětské skupině.

Seminářem Vás provede lektorka Bc. et Bc. Hana Švecová, ředitelka MŠ v Libiši.

Místo konání semináře je KC Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1.

Přihlásit se můžete do 2. 2. 2016 prostřednictvím on-line formuláře zde . Další informace najdete v přiložené pozvánce.

———

Hlavní menu