Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC spojuje, podporuje, vyhledává, mapuje, prosazuje, posiluje, spolupracuje a inspiruje.
V současné době sdružuje Síť MC  téměř 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích

 

DĚTSKÉ SKUPINY


Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je už zapsaná ve Sbírce zákonů a má číslo 127/2015 Sb. (ke stažení ZDE).

Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí
 dobrovolnou. Podmínkou nově ale je, že takto nabízená činnost musí umožňovat  docházku v rozsahu alespoň 6 hodin denně!

Nově je také přidaný odstavec týkající se výjimek z hygienických požadavků a mění se i zákon o daních z příjmů, v němž se od roku 2016  pro účely slevy za umístění dítěte zužuje definice zařízení péče o děti. Podmínky pro letošní rok zůstávají stejné jako v loňském roce!

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

   Kampaň KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY


spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

AKTUÁLNĚ:  Nejbližší termíny zkoušek: 23. 4., 29. 4., 13. 5., 28. 5. 2016..Více informací  Vám sdělí: jirina.chlebovska(zavinac)materska-centra.cz. Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč.

 


  Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  


26.dubna.2016 | Aktuality

DIVADLO PRO DĚTI – SEMINÁŘ 7. 6. 2016, PRAHA

Další z řady MŠMT akreditovaných seminářů seznamuje s postupy, které vedou ke vzniku divadelního představení s dětmi. Na pořadu dne budou následující témata: dramatizace literárního textu, tvorba jednoduchého scénáře, příklady vhodných textů k dramatizaci a práce s nimi, kritéria pro obsazení rolí dětmi, délka představení, zařazení improvizace a dramatizace do výchovně-vzdělávacího procesu; využití délky představení, hudebních a výtvarných prvků při tvorbě divadelního představení.

Seminář pod vedením lektorky PaedDr. Ivany Bečvářové je určen pro učitele v MŠ, 1. st. ZŠ, dětské skupině, vychovatele, vedoucí kroužků a i pro všechny ostatní zájemce o divadlo.

Místo konání semináře je u čebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1.

Na seminář se můžete přihlásit do 30. 5. 2016 prostřednictvím on-line formuláře zde . Další informace k semináři najdete v pozvánce v příloze.

———
26.dubna.2016 | Aktuality

MONTESSORI PEDAGOGIKA PRO MATEŘSKÁ CENTRA – SEMINÁŘ 31. 5. 2016, PRAHA

Přijměte pozvání na seminář seznamující se základními principy montessori pedagogiky, zaměřený na práci s dětmi od tří měsíců do šesti let v prostorech mateřských a rodinných center. Teoretický základ, nám pomůže děti pochopit a porozumět jim v jejich vývojových obdobích. V praktické části si ukážeme aktivity z montessori pedagogiky, použitelné ve vašem centru bez nutnosti dalších investic. To vše prožitkovou formou s ohledem na teoretické a metodické zásady montessori pedagogiky.

Seminář, kterým vás provede Mgr. Iva Křikavová, je vhodný pro všechny, kteří pracují s dětmi raného a předškolního věku a také pro rodiče, kteří chtějí své děti podpořit v jejich rozvoji.

Místo konání semináře je KC Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1.

Na seminář se můžete přihlásit do 18. 5. 2016 pomocí formuláře zde . Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

———
18.dubna.2016 | Aktuality

DĚTSKÁ SKUPINA PODPOŘENÁ DOTACÍ Z OP ZAMĚSTNANOST – SEMINÁŘ 17. 5. 2016, PRAHA

Přijďte na unikátní seminář na téma „Dětská skupina podpořená dotací z OP Z“. Na semináři se budeme věnovat prakticky a konkrétně aktuálním otázkám vybudování a provozu DS a především administrativě spojené s dotací z OP Z (povinným dokumentům, uznatelnosti nákladů, podporované cílové skupině, zprávám o realizaci, žádostem o platby, žádostem o změny, povinné publicitě apod.). Prostor bude věnován i diskusi, vzájemnému sdílení dobré praxe i osobnímu poradenství. Pro účastníky semináře bude také k dispozici vzorová dokumentace k provozu DS (zdarma, případně za velmi zajímavé ceny).

Seminářem Vás provedou Ing. Lenka Nagyová, zkušená projektová manažerka a poradkyně a Mgr. Jana Neumanová, zakladatelka a provozovatelka několika dětských skupin v ČR.

Místo konání semináře je KC Kampa (prostor Salla Terrena), U Sovových mlýnů 5, Praha 1.

Na seminář se můžete přihlásit do 6. 5. 2016 pomocí formuláře zde . Podrobnější informace naleznete v pozvánce v příloze.

———
06.dubna.2016 | Aktuality

JÓGA PRO MALÉ I VELKÉ – SEMINÁŘ 2. 5. 2016, PRAHA

Přijměte pozvání na MŠMT akreditovaný seminář „Jóga pro malé i velké“, který nabízí ucelený systém fyzických, dechových a uvolňujících cvičení, která jsou zaměřena na protažení jednotlivých svalových partií a jsou vhodná pro děti předškolního a školního věku s odstupňováním náročnosti.

Seminář pod vedením lektorky Mgr. Dany Koubové je určen nejen pro lektory/ky pracující s dětmi předškolního a školního věku, ale i pro rodiče těchto dětí.

Místo konání semináře je u čebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1.

Na seminář se můžete přihlásit do 22. 4. 2016 prostřednictvím on-line formuláře zde . Další informace k semináři najdete v pozvánce v příloze.

———

Hlavní menu