Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích

.SitMC_Vanoce_2014.jpg

DĚTSKÉ SKUPINY


Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je již zapsán ve sbírce zákonů, a to pod číslem 247/2014. Zákon nabývá účinnosti dne 29. 11. 2014 a je v něm stanoveno roční přechodné období, během kterého jsou poskytovatelé spadající do režimu zákona povinni splnit podmínky stanovené zákonem a požádat o zápis do evidence poskytovatelů.

MPSV aktuálně připravuje novelu zákona, ve které by měla být zakotvena dobrovolnost registrace poskytovatelů.

Schválena již byla očekávaná  Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí - naleznete ji ZDE.

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

             .KK_kampan_banner.jpg

               
  Více informací o kampani: www.kridla-koreny.cz

spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace " Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Nejbližší termín zkoušek: leden 2015. Pro další volné termíny se prosím informujte na info(zavináč)materska-centra.cz.

Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. 

Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

 


Představujeme své členy - webová štafeta

 Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
CZ.1.04/3.4.04/76.00339

Projekt zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

               

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum.

                                            

Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda.
                                        
V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz 

  Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT - TRUST

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (SocialReporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Základní informace o metodě SRS naleznete ZDE.
           NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ - MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ

Projekt Sobě i tobě si klade za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

V rámci projektu jsou pro klienty připraveny tyto aktivity:
- motivační seminář – zaměřený na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života;
- rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let věku – v délce 120 hodin teoretické přípravy;
- odborná praxe v oblasti poskytování služby péče o děti – v délce 50 hodin;
- individuální poradenství při hledání vhodného uplatnění na trhu práce;
- pro část z nich pak budou navíc vytvořena nová pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových prostředků.

 


 

 


28.listopadu.2014 | Aktuality

TZ - PŘED 25 LETY STÁVKOVALY NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ, DNES ÚSPĚŠNĚ KANDIDUJÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Dotazníkové šetření Sítě mateřských center přináší výsledky letošních komunálních voleb. Kandidovalo 129 matek z mateřských center a ze 41 řad zvolených zastupitelek 8 žen docílilo také vyšší pozice: 4 radní, 2 místostarostky a 2 starostky.

Výsledky dotazníkového šetření vydává Síť mateřských center právě v den 25. výročí generální stávky 27. 11. 1989. Té se kromě zaměstnanců tehdy zúčastnily na výzvu Pražských matek také matky v domácnosti – stávkovaly i se svými dětmi na Staroměstském náměstí.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf. Komunální volby 2014 výsledky MC ke stažení ZDE.

———
24.listopadu.2014 | Aktuality

TZ - RODINA NA ZAPŘENOU NEBO SOUČÁSTÍ FIRMY? ČESKÝ BYZNYS SE STÁVÁ PŘÁTELSKÝ RODINĚ

Skupina společností přátelských rodině se rozrostla o dalších 6 organizací, které dnes převzaly certifikáty Společnost přátelská rodině z rukou poroty za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové . Slavnostní předávání doprovázela odborná konference Sítě mateřských center.

„To, zda se rodiny zaměstnanců můžou či mají stát součástí života firem, je v současné době velmi diskutovanou otázkou. Na konferenci si firmy předaly své zkušenosti i v dalších oblastech – firemní péči o předškolní děti, diverzity a podpory rovných příležitostí ve vedení nebo nastavení flexibilních forem práce,“ popisuje průběh panelových diskusí Klára Vlková, manažerka projektu, který po 33 měsících usilovné práce na zlepšení prorodinných podmínek v českých firmách spěje do svého finále. Za rok 2013 a 2014 Síť mateřských center v rámci projektu ocenila k dnešnímu datu celkem 57 organizací na krajské a 16 na celorepublikové úrovni.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf.

———
03.listopadu.2014 | Aktuality

POHLED PREZIDIA SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER NA ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Kolem zákona o poskytování služby péče o děti v dětské skupině panují zmatky. Média přijala odpor zákonu jako senzaci a ve své podstatě pomohla vyhrotit diskuzi v boj a nepochopení.

Dokument - Pohled prezidia Sítě MC ke stažení ZDE.

———

Hlavní menu