Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC.

Výhody členství | Úkoly Sítě | Síť MC v médiích

.SitMC_3K_2015.jpg

DĚTSKÉ SKUPINY


Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je již zapsán ve sbírce zákonů, a to pod číslem 247/2014. Zákon nabývá účinnosti dne 29. 11. 2014 a je v něm stanoveno roční přechodné období, během kterého jsou poskytovatelé spadající do režimu zákona povinni splnit podmínky stanovené zákonem a požádat o zápis do evidence poskytovatelů.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude projednávat novelu zákona, ve které by měla být zakotvena dobrovolnost registrace poskytovatelů.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině obsahuje i dlouho očekávané daňové změny. Rodiče mohou využít novou "daňovou slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku", a to již za rok 2014. Podrobné informace k slevě naleznete ZDE.

Více informací o všem, co se dětských skupin týká, naleznete v sekci Poradenství a služby.

 

   Kampaň KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY


spolu_proMC_head.gif

Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Síť mateřských center je od 21. 8. 2013 oprávněna provádět zkoušky profesní kvalifikace " Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód: 69-017-M).

Zkouška opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a prokazuje plnou kvalifikaci v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Nejbližší termín zkoušek: 14. 2. 2015. Pro další volné termíny se prosím informujte na info(zavináč)materska-centra.cz.

Poplatek za složení zkoušky je 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. 

Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test.

 


Představujeme své členy - webová štafeta

 Zúčastněte se soutěže -  geocaching


 

   Síť mateřských center, o.s.
nově i na Facebooku  SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
CZ.1.04/3.4.04/76.00339

Projekt zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

               

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum.

                                            

Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda.
                                        
V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz 

  Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT - TRUST

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (SocialReporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Základní informace o metodě SRS naleznete ZDE.
           NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ - MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ

Projekt Sobě i tobě si klade za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

V rámci projektu jsou pro klienty připraveny tyto aktivity:
- motivační seminář – zaměřený na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života;
- rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let věku – v délce 120 hodin teoretické přípravy;
- odborná praxe v oblasti poskytování služby péče o děti – v délce 50 hodin;
- individuální poradenství při hledání vhodného uplatnění na trhu práce;
- pro část z nich pak budou navíc vytvořena nová pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových prostředků.

 


 

 


21.ledna.2015 | Aktuality

VÝROČNÍ ZPRÁVA V MODELU SRS JAKO NÁSTROJ TRANSPARENTNOSTI MC – 11. 2. 2015, PRAHA

Přijměte pozvánku na seminář týkající se zhotovení výroční zprávy. Kromě základních informací pro ty, kteří výroční zprávu nikdy nepsali, si přijdou na své i zástupci/kyně organizací, které chtějí vnést do svých výročních zpráv významnou inovaci vedoucí ke zvýšení transparentnosti organizace a k lepšímu porozumění cílů a přínosu organizace pro všechny „čtenáře“, kterým je výroční zpráva určena.
Seminář se koná v Praze, ve středu 11. 2. 2015 od 10.00 do 14.00 hod. s možností následných konzultací Vašich současných či minulých výročních zpráv (14.00 – 15.00 hod.). Lektorkami semináře jsou Mgr. Rut Kolínská a Ing. Pavlína Novotná.
Přihlášky přijímáme do 1. 2. 2015 prostřednictvím elektronického formuláře na tomto odkazu.

———
21.ledna.2015 | Aktuality

JAK PROVÁDĚT ZMĚNY VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU – 18. 2. 2015, PRAHA

Ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Benákem, odborníkem na spolkové právo, jsme pro Vás přichystali seminář, zaměřený na praktické provedení změn ve spolkovém rejstříku. Je určen zejména organizacím, které se transformovaly v loňském roce na spolek a čeká je změna stanov, názvu, změnily statutára či sídlo nebo jakákoliv jiná změna související s jejich činností. Seminář se koná ve středu 18. 2. 2015 od 9.30 do 12.30 hod. v Praze. Přihlášky přijímáme do 1. 2. 2015 prostřednictvím on-line formuláře zde .

Ve spolupráci s krajskou koordinátorkou Jihomoravského kraje plánujeme stejný seminář i v Brně na začátku března, o přesném termínu Vás budeme včas informovat.

———
21.ledna.2015 | Aktuality

WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE - PROMĚNY FIREMNÍ KULTURY - 18. 2. 2015, OSTRAVA

Síť MC zve na workshop pro zaměstnavatele na téma Proměny firemní kultury. Workshop se uskuteční v rámci projektu Společnost přátelská rodině ve středu 18. února 2015 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.
Na workshopu představí Nikola Žingorová z firmy Brose CZ program Zdraví a péče o děti zaměstnanců a Tomáš Urban přiblíží z pohledu personalisty teorii a praxi zkrácených úvazků po návratu z MD/RD. Rut Kolínská představí projekt Společnost přátelská rodině a také mateřská centra jako zaměstnavatele.
Pozvánku na workshop najdete ZDE, přihlásit se můžete ZDE.

———
21.ledna.2015 | Aktuality

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH – 25. 2. 2015, PRAHA

Již tradičně Vás zveme na seminář pro účetní vašich center, kteří/ré aktivně účtují, ale nemají zkušenosti s účtováním v neziskové organizaci. Účastníci/ce získají základní přehled o účetnictví neziskové organizace, daňových povinnostech, vyúčtování grantů a sestavení daňového přiznání. Seminář se koná v Praze, ve středu 25. 2. 2015 od 10 do 15 hod., po 15 hod. bude prostor pro individuální konzultace. Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2015 prostřednictví formuláře na této adrese.
Pozvánku na seminář s podrobnými informacemi najdete v příloze.

———
21.ledna.2015 | Aktuality

ŠANCE PRO NEZAMĚSTNANÉ RODIČE - V RÁMCI PROJEKTU SÍTĚ MC PROVÁZENÍ K NOVÉMU ZAMĚSTNÁNÍ

Jste nezaměstnaný rodič na / do 2 let po MD/RD, nebo nezaměstnaný samoživitel/ka pečující o dítě do 15 let s trvalým bydlištěm v Praze?

Máte čas a chuť něco pro sebe udělat?

Náš tým odborníků je připraven řešit s vámi vaši situaci a pomoci právě vám přesně s tím, co potřebujete, abyste zvýšil/a své šance na trhu práce.

V období leden – říjen 2015 se 50 vybraných účastníků/ic může účastnit seminářů, individuálních konzultací dle svých potřeb, části z nich bude dokonce umožněno absolvovat rekvalifikační kurz a složit zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – to vše díky podpoře ESF prostřednictvím OPPA a našeho projektu Provázení k novému zaměstnání zcela ZDARMA!

Více.

———
07.ledna.2015 | Aktuality

JEDINÁ ADRESA SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER

Od 1. 1. 2015 došlo ke změně adresy pro veškerou korespondenci i doručování zásilek, a to na již zavedenou adresu kanceláře Sítě mateřských center, o.s., Klimentská 34, 110 00 Praha 1.

Mnohokrát děkujeme!

———

Hlavní menu