Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Co jsou mateřská centra

Mateřské centrum nabízí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Mateřská centra provozují neziskové organizace. Nezáleží na šíři programů a služeb, velikosti ani na názvu centra, ale na dodržování know-how MC, jehož nositelkou je Sít MC a členská centra zaštiťuje garancí, která je pro ně zavazující.

Know-how mateřských center

Základním posláním mateřských center je primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti:

  • nabízejí veřejný a bezpečný prostor pro rodinu
  • umožňují prevenci sociálního vyloučení
  • podporují vícegenerační soužití

Sociální práce mateřských center spočívá na principu svépomocných skupin – na:

  • vzájemném naslouchání
  • vzájemném poradenství
  • vzájemném učení a učení se
  • na vzájemné svépomoci

Společenství v mateřských centrech motivuje k aktivní účasti na životě komunity:

  • ke zlepšování životních podmínek komunity
  • k integraci odlišných
  • k podílu na rozhodování

seznam mateřských center


Hlavní menu