Přejít na: Hlavní menu |  Konec stránky | 
Společnost přátelská rodině

AKTUALITY

SÍŤ VYDALA NOVÝ BULLETIN PŮL NA PŮL


V rámci projektu Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2014, a to na celorepublikové i krajské úrovni. Vedle seznamu organizací, které získaly ocenění, v bulletinu najdete i zdůvodnění, proč firmy certifikát obdržely. Součástí bulletinu je dotazníkové šetření na rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost nebo best practice s Brose cz nebo MANN+HUMMEL Service. Více informací o projektu Společnost přátelská rodině najdete na www.familyfriendly.cz.

Bulletin je ke stažení ZDE.


WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE - PROMĚNY FIREMNÍ KULTURY

Síť MC zve na workshop pro zaměstnavatele na téma Proměny firemní kultury. Workshop se uskuteční v rámci projektu Společnost přátelská rodině ve středu 18. února 2015 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Na workshopu představí Nikola Žingorová z firmy Brose CZ program Zdraví a péče o děti zaměstnanců a Tomáš Urban přiblíží z pohledu personalisty teorii a praxi zkrácených úvazků po návratu z MD/RD. Rut Kolínská představí projekt Společnost přátelská rodině a také mateřská centra jako zaměstnavatele.

Pozvánku na workshop najdete ZDE, přihlásit se můžete ZDE.


RODINA NA ZAPŘENOU NEBO SOUČÁSTÍ FIRMY? ČESKÝ BYZNYS SE STÁVÁ PŘÁTELSKÝ RODINĚ


Skupina společností přátelských rodině se rozrostla o dalších 6 organizací, které převzaly  24. 11. 2014 certifikáty Společnost přátelská rodině z rukou poroty za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové . Slavnostní předávání doprovázela odborná konference Sítě mateřských center.

„To, zda se rodiny zaměstnanců můžou či mají stát součástí života firem, je v současné době velmi diskutovanou otázkou. Na konferenci si firmy předaly své zkušenosti i v dalších oblastech – firemní péči o předškolní děti, diverzity a podpory rovných příležitostí ve vedení nebo nastavení flexibilních forem práce,“ popisuje průběh panelových diskusí Klára Vlková, manažerka projektu, který po 33 měsících usilovné práce na zlepšení prorodinných podmínek v českých firmách spěje do svého finále. Za rok 2013 a 2014 Síť mateřských center v rámci projektu ocenila k dnešnímu datu celkem 57 organizací na krajské a 16 na celorepublikové úrovni.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf.


KAM S NIMI (DĚTMI)?

Síť MC zve na workshop pro zaměstnavatele na téma Služby péče o děti jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života. Ten se uskuteční v rámci projektu Společnost přátelská rodině v úterý 24. června 2014 v MC Krteček v Liberci.

Obsahem semináře bude vedle jiných zajímavých informací přehled současných a budoucích možností péče o děti včetně chystaného zákona o službě péče o dítě v dětské skupině.

Na workshopu za Síť MC vystoupí Rut Kolínská a Klára Vlková, hostem setkání bude Petra Červinková ze společnosti Hennlich, která realizuje firemní školku.

Pozvánku na worskhop najdete ZDE, přihlásit se můžete ZDE.


VYŠLO NOVÉ ČÍSLO BULLETINU PŮL NA PŮL


V rámci projektu  Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2013, a to na celorepublikové i krajské úrovni. Vedle seznamu organizací, které získaly ocenění, v bulletinu najdete i zdůvodnění, proč firmy certifikát obdržely. Součástí je i rozsáhlá anketa mezi oceněnými firmami a příběhy manažerek tří nadnárodních firem, které ve svých organizacích nastartovaly změny vedoucí k prorodinným opatřením.

Bulletin je ke stažení ZDE.


TZ - SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ HLEDÁ NOVÉ ČLENY

Síť mateřských center o.s. vyhlašuje další ročník soutěže Společnost přátelská rodině na celorepublikové úrovni, v Královéhradeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském a Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina. Soutěž směřuje zejména k ocenění a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a rovných příležitostí pro ženy a muže.

Hlásit se mohou státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace nejrůznějšího typu, kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady a další. Organizace na celorepublikové úrovni se mohou přihlásit do 31. 3. 2014, krajské organizace do 31. 5. 2014. Přihláška, způsob a podmínky přihlašování, včetně kritérií a další informace o soutěži jsou k dispozici na stránce věnované projektu www.familyfriendly.cz..

TZ ke stažení ve formátu .pdf.

Článek o soutěži na IHNED.cz najdete ZDE.


SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER CERTIFIKOVALA 10 ORGANIZACÍ


Projekt Společnost přátelská rodině, který organizuje Síť mateřských center po celé republice, dospěl po devíti měsících usilovné práce do finále. Výsledkem je 10 oceněných organizací s celorepublikovým působením, které získaly certifikát s názvem projektu „Společnost přátelská rodině“. Slavnostní předání proběhlo na konferenci v Praze 22. listopadu 2013.

Letos přihlášené firmy prošly oproti minulým létům komplexnějším hodnocením. Síť mateřských center po devíti letech pořádání soutěže metodiku inovovala. Do nové metodiky byly promítnuty změny, ke kterým za celou dobu trvání projektu ve společnosti došlo.

O udělení certifikátů rozhodla pětičlenná porota: personalistka Rostya Gordon-Smith, zakladatelka portálu pracezeny.cz Petra Janíčková, odborník na genderovou problematiku Petr Pavlík, Petr Skondrojanis zastupující partnera projektu společnost LMC a prezidentka Sítě MC Rut Kolínská. „Ti však neměli práci jednoduchou – museli projít desítky podkladů včetně dokumentace, zápisů z osobních návštěv projektového týmu v hodnocených organizacích a navíc i sledovat provázanost jednotlivých hodnocených oblastí,“ oceňuje práci poroty Klára Vlková, manažerka projektu.

Pro získání ocenění musely organizace prokázat, že naplňují hodnotící kritéria ve čtyřech sledovaných oblastech:

  • Zaměstnavatelské podmínky (management mateřské a rodičovské dovolené, flexibilní formy práce, diverzita pracovních týmů, rovné odměňování, rovné příležitosti)
  • Prorodinné aktivity organizace (podpora prorodinných aktivit, podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů, podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními potřebami)
  • Společenská odpovědnost firem (podpora a rozvoj regionu, dobrovolnictví, transparentní podnikání, protikorupční chování)
  • Prostředí firmy (zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, ekologické chování organizace a udržitelný rozvoj)

Certifikát převzali zástupci organizací z rukou Kateřiny Jirkové, ředitelky odboru rodinné a sociální politiky z Ministerstva práce a sociálních věcí v pátek 22. listopadu 2013. Slavnostní předání bylo součástí konference k samotnému projektu Společnost přátelská rodině podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Programu konference vévodila dvě stěžejní témata: flexibilní formy péče o děti a problematika zaměstnávání osob 50+.

Oceněné firmy za rok 2013:
Contract Administration, spol. s r.o.
Československá obchodní banka, a.s.
Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Linet spol. s r.o.
Siemens, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
www.scio.cz, s.r.o.
Zentiva Group, a.s.

Více informací o soutěži a konferenci včetně fotografií a prezentací přednášejících najdete na www.familyfriendly.cz.

TZ ke stažení ZDE.
 


KONFERENCE K PROJEKTU SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ – 22. 11. 2013, MICHNŮV PALÁC PRAHA

Síť mateřských center pořádá pod záštitou MPSV konferenci k projektu Společnost přátelská rodině. Konference, na které budou slavnostně vyhlášeny výsledky celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská rodině, proběhne v pátek 22. listopadu 2013 v Michnově paláci v Praze. Tematicky je konference zaměřená na alternativní formy péče o děti jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života a na rovné příležitosti pro všechny generace. Na konferenci vystoupí například známá personalistka Rostya Gordon-Smith, Petr Skondrojanis z LMC, Tereza Valkounová z Asociace lesních MŠ nebo zástupkyně společností Allianz a dm drogerie markt. Certifikáty oceněným organizacím předá ministr práce a sociálních věcí Ing. František Koníček.

Na konferenci bude možné za speciální sníženou cenu zakoupit publikaci „Soukromé a firemní školky od A do Z“ z vydavatelství Grada.

Pozvánku najdete ZDE, program konference ZDE.

Na konferenci je možné se on-line přihlásit ZDE.
Pozor - kapacita je omezená, hlaste se prosím do 13. 11. 2013!


WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE - OLOMOUC

Síť mateřských center vás zve na WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE pořádaný v rámci projektu Společnost přátelská rodině. Akce je pořádaná pod záštitou náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Yvony Kubjátové. Workshop se koná ve středu 13. listopadu 2013 od 9.30 do 15.30 hod., Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1056/40 Hodolany, Olomouc, místnost č. 320.

Workshop je určen zaměstnavatelům i zaměstnancům/zaměstnankyním z komerční, státní i neziskové sféry, kteří se zajímají o rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života. Workshop je bezplatný, kapacita je omezena. Hlídání dětí bude zajištěno v RC Heřmánek, o.s. Heřmánci – prosím, nahlaste v přihlášce. Přihlášku zasílejte nejpozději do 10. 11. 2013 na email: lucie.nemesova(zavinac)materska-centra.cz, mobil: 773 819 017.

Pozvánku na workshop najdete ZDE.
Přihláška na workshop je ZDE.WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE - BRNO


Síť mateřských center pořádá druhý z pěti workshopů pro zaměstnavatele v rámci projektu Společnost přátelská rodině. Workshop se uskuteční v úterý 14. května 2013 od 9.30 do 15.30 hod. na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Je určen zaměstnavatelům i zaměstnancům/zaměstnankyním z komerční, státní i neziskové sféry, kteří se zajímají o rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života. Workshop povedou Mgr. Rut Kolínská a Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Účastníci obdrží publikaci Společnost přátelská rodině a mj. je čeká exkurze do firemní mateřské školky Jihomoravského kraje.
Kapacita workshopu je omezená, hlásit se můžete do 12. 5. 2013.

Pozvánku na workshop najdete ZDE.
Přihláška na workshop je ZDE.VYŠLO NOVÉ ČÍSLO BULLETINU PŮL NA PŮL


V rámci projektu  Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl, který Síť MC pravidelně vydává. Nové číslo je věnováno projektu a jeho aktivitám, rovným příležitostem a work-life balance, a také výsledkům mapování zaměstnavatelů. Součástí bulletinu je rovněž anketa „Jak se žije s certifikátem SPR“, informace o otcovské dovolené v Německu, systému individuální prorodinné péče ve Francii nebo psychologické pojednání o hračkách pro dívky a chlapce. V bulletinu je také představena metodika soutěže Společnost přátelská rodině včetně dalších podrobných informací o soutěži, způsobu i termínu přihlášení. Zmíněny jsou také příklady dobré praxe ze členských mateřských center Sítě MC.

Bulletin je ke stažení ZDE.


PUBLIKACE PRO ZAMĚSTNAVATELE - SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Síť mateřských center o.s. vydala v rámci projektu Společnost přátelská rodině stejnojmennou publikaci pro zaměstnavatele. Publikace přináší praktický návod pro zaměstnavatele v oblasti zavádění opatření na slaďování rodinného a pracovního života. Součástí publikace jsou legislativní nároky jednotlivých alternativních forem práce i základní infomrace o alternativních službách péče o děti. Kniha na 120 stranách přináší mnoho příkladů dobré praxe a zkušeností jak na straně zaměstnavatelů (Česká spořitelna, IBM, LMC, JMK, DM), tak i zaměstnanců/kyň.

Kniha je k dispozici v kanceláři Sítě MC nebo je možné si ji stáhnout ZDE.


SÍŤ MC VYHLAŠUJE SOUTĚŽ SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ PRO ROK 2013

Síť mateřských center o.s. vyhlašuje soutěž Společnost přátelská rodině pro rok 2013. Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže.

Pro rok 2013 je vyhlášeno celorepublikové kolo a krajská kola v těchto krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském.  


TZ k vyhlášení SPR na celorepublikové úrovni najdete ZDE.

Přihláška do soutěže je ke stažení ZDE, informace o způsobu hodnocení jsou dostupné ZDE.TISKOVÁ ZPRÁVA - Rodinně přátelské prostředí jako diskriminace bezdětných

Síť MC o.s. představuje studii základních výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření mezi zaměstnavatelskými subjekty napříč celou Českou republikou kromě Hlavního města Praha.

Dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Společnost přátelská rodině od dubna do srpna 2012, vzorek firem byl sestaven kvótním výběrem z aktuální databáze Českého statistického úřadu podle zaměření firem a krajů. Bylo osloveno téměř tisíc zaměstnavatelských firem a odpovědí nakonec přišlo 534.

Celou TZ naleznete ZDE. Příloha: Výsledky dotazníkového šetření.


WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE

Síť mateřských center pořádá první z pěti workshopů pro zaměstnavatele v rámci projektu Společnost přátelská rodině. Workshop se uskuteční v úterý 27. listopadu 2012 od 9.30 do 15.30 v prostoru Hub – Drtinova 10, Praha 5. Je určen zaměstnavatelům i zaměstnancům/zaměstnankyním z komerční, státní i neziskové sféry, kteří se zajímají o rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života. Workshop povedou Mgr. Rut Kolínská a Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Kapacita workshopu je omezená, hlásit se můžete do 25. 11. 2012.

Pozvánku na workshop najdete ZDE.
Přihláška na workshop je ZDE.


Obecné informace k projektu Společnost přátelská rodině
CZ.1.04/3.4.04/76.00339

Síť mateřských center se svou činností dlouhodobě snaží podporovat zájmy cílové skupiny rodičů pečujících o děti (zejména předškolního věku), stejně jako osob starších 50 let. Jedním z největších problémů, které tato cílová skupina musí v současné době řešit, je slaďování jejich rodinného a pracovního života. Projekt reaguje na tuto aktuální potřebu cílové skupiny a navazuje na dosavadní dlouholetou činnost Sítě MC - snaží se motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je přitom kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

  

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum . Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda. 


V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz  

 

V rámci projektu budou realizovány dva hlavní okruhy aktivit:

a) aktivity pro zaměstnavatele
    - průzkum zaměřený na zavádění a využívání jednotlivých opatření ke slaďování rodinného a pracovního života a na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů;
    - publikace pro zaměstnavatele věnovaná problematice slaďování rodinného a pracovní života s důrazem na alternativní formy práce a alternativní službu péče o děti;
    - workshopy zaměřené na zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života a na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů;

b) kampaň Společnost přátelská rodině
    - projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC, realizovány budou dva ročníky soutěže na celorepublikové úrovni a v každém kraji jeden ročník úrovně krajské;
    - inovovány budou webové stránky www.familyfriendly.cz;
    - výsledky celorepublikových kol budou vyhlášeny na konferencích.

Projekt bude realizován v celé České republice mimo hl. m. Prahy , od 1. března 2012 do 28. února 2015 .


Aktuální informace o projektu najdete na www.familyfriendly.cz


Kontaktní osoby:

Klára Vlková, projektová manažerka

e-mail: klara.vlkova(zavináč)materska-centra.cz

tel.: 602 178 844

 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Hlavní menu