Přejít na: Hlavní menu |  Místní menu |  Konec stránky | 
Projekty Sítě MC - ESF OPLZZ

Projekt Sobě i tobě si kladl za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu bylo vzdělávání pečovatelek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

Projektu se zúčastnilo celkem 161 osob, 105 z nich získalo komplexní podporu (motivační seminář, individuální poradenství, rekvalifikační kurz, odborná praxe). Pro 32 osob pak bylo vytvořeno nové pracovní místo na poloviční úvazek.

Projekt byl realizován v 10 krajích ČR.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

⦁ Motivační semináře – celkem proběhlo 10 seminářů, zúčastnilo se jich 161 osob. Semináře byly zaměřeny na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života.

⦁ Individuální program rozvoje – komplexně podpořené osoby využívaly v průběhu realizace projektu možnost individuálního poradenství, pro každou z nich bylo určeno 10 hodin. Celkem bylo v rámci projektu realizováno 1050 poradenských hodin zaměřených na podporu účastnic při hledání vhodného pracovního uplatnění.

⦁ Tvorba skript pro rekvalifikační kurz – na počátku realizace projektu byla vytvořena stručná skripta, která následně sloužila jako podklad pro účastnice rekvalifikačního kurzu Péče o děti od 0 do 10 let.

⦁ Rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let – v rámci projektu bylo realizováno celkem 7 běhů kurzu (Kroměříž, 2x Praha, České Budějovice, Pardubice, Brno a Jablonec nad Nisou), každý v délce 120 hodin teoretické výuky. Kurzy absolvovalo úspěšně celkem 110 osob.

⦁ Zajištění odborné praxe pro účastníky rekvalifikačních kurzů – pro komplexně podpořené osoby (celkem 105) byla zajištěna odborná praxe v organizacích poskytujících službu péče o děti od 0 do 10 let.

⦁ Tvorba nových pracovních míst – pro 32 účastnic projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo na poloviční pracovní úvazek ve vybrané organizaci poskytující službu péče o děti.

25 organizací (tedy 78 %), ve kterých bylo v rámci projektu vytvořeno nové pracovní místo, udrží toto místo i po skončení podpory z projektu. Tyto organizace budou pracovní místa v nadcházejícím období financovat jak z vlastních zdrojů či za pomoci Úřadu práce ČR, tak i z dotačních titulů Ministerstva práce a sociálních věcí, obecních a krajských. Zbylých 7 organizací by rádo místo rádo co nejdříve obnovilo – v některých případech zde budou pracovnice působit dobrovolnicky nebo budou evidované na ÚP ČR. Pouze 2 ze 7 pracovnic po ukončení projektu nastoupily do jiného zaměstnání.

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádosti a harmonogramem, při jeho realizaci se nevyskytly žádné problémy, které by ohrozily naplnění stanovených cílů. Ze strany cílových skupin byl o aktivity projektu velký zájem. Přestože jsme přijali do projektu více osob, než bylo původně plánováno, nemohli jsme uspokojit všechny zájemce. Zpětná vazba na jednotlivé aktivity projektu byla zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků a byla veskrze pozitivní.Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 


Místní menu


    Hlavní menu